ALMA care to our staffs and go beyond that

In ALMA, Employees will have the following welfare and benefits: 

We ensure a highly competitive income for our staffs well-rewarding their contribution and productivity. 

- Competitive basic salary

- Bonus scheme according to performance: the staffs directly related to sales and business development may achieve bonus equivalent to 3 to 10 times of their monthly salary. 

- We rewarding our staffs in various ways: trainings, vacations. 

Other benefits and rights of Employee are ensured to be in compliance with the Law: Social Insurance is contributed at full fixed income of employee, PIT, Health check... 

Other allowances according to company's policies are built in order to maximize the support of Company to the employee for the best work and condition:  Phone allowance, fuel allowance, Meal Allowance, travel allowance, house allowance, business travel allowance... by the job nature. 

Company cares not only to mental but also physical health of our employees. 

Annual Leave and Holiday: Chế độ Nghỉ phép và Nghỉ Lễ:

- Annual Leave: 12 days/ year and one more day for every 5 year service. 

- Sick leave: 07 paid sick leave / year 

- Other paid leave and non paid leave

- Public Holiday

Welfare and benefits are updated and improved frequently based on our listening to the employee's willings. In ALMA, we want each employee feel secure and happy contributing and highly rewarded. 

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.