Training & Career Development

 

 

Investment to our people and the People make the success of business

ALMA staffs have to spend a consideratively big amount of time for learning and sharing knowledge. We believe that this is the only way to build up a leading group of people for the Holiday Ownership Industry in Vietnam. 

ALMA improved our personnel capabilities through:

- Training: The training program of ALMA is the best and at highest standard in Holiday Ownership in Vietnam; soft skill training; career development program.

Sharing:  Workshops, sharing sessions are held frequently to share experiences, ideas 

- Mentor: ALMA has 1-1 training program to improve individual capability, guide this individual through goal, improving culture adapability and to prepare for our future leaders. 

Promotion Opprotunity

ALMA is very proud to build up very effective career development program and create alot of internal promotions. 

50% of ALMA Managerial positions are held by internally promoted personnel. 

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.